Ik doe mee
UITBREIDING

Een paar uitleg over de extensie voor fondsenwerving.

Beste volbrachte en of ambitieuze EQUILIBRIsten,

We hopen dat jullie allemaal in topvorm zijn!

Het is nu al eind juni, na drie kleine maanden campagne te voeren om voldoende volk te verenigen rond het project « EQUILIBRI ». Tijd om een eerste balans op te maken, die we als positief beschouwen en die we met jullie willen delen omdat we trots zijn op het volbrachte werk!

Bij deze onze analyse in enkele punten:

1. Credal, het organisme die ons ondersteund bij het opzetten van het project Feliciteert ons voor het bijeenbrengen van meer dan 250 coöperanten en het inzamelen van bijna 550000€. Wat voor een eerste stap een groot succes is. Credal zijn gewend aan participatieve projecten en zien dit als een prachtig resultaat. 

2. Meer dan een half miljoen euro, is enorm, maar niet genoeg om zich de dag van vandaag te lanceren in een coöperatie. We willen in een gezond en geruststellend klimaat handelen en in het stadium waarin we ons nu bevinden, met deze bereikte mijlpaal, hebben de eigenaars van  “ la Salle de l’Univers” spontaan toegestemd om ons nog 5 maanden de tijd te geven omboog  meer medewerkers en middelen samen te brengen rond EQUILIBRI om van deze grote gok een succes te maken. 

3. We zullen deze tijd gebruiken om nog effectiever te communiceren en te informeren, zodat degenen die zijn afgeleid, aarzelen of niet op de hoogte zijn van het bestaan van het project, worden aangemoedigd om hun bijdrage aan het project te leveren. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel potentiële medewerkers zijn die we moeten bereiken en op de juiste manier bewust moeten maken. 

4. Deze paar maanden geven ons ook de tijd om het financiële plannen, de statuten, contacten met financiële instellingen (solidariteitsbanken, Waals Gewest, enz.), plannen voor de toekomstige kruidenierswinkel en contacten met lokale producenten te verfijnen. We houden jullie op de hoogte van de vooruitgang. 

5. Al dit voorbereidende werk wordt op vrijwillige basis uitgevoerd door de kerngroep van «  EQUILIBRI » Maar de kracht van een coöperatie is ook de creativiteit, de ideeën en het enthousiasme van haar leden. Als je tijd hebt om te geven, ideeën om te delen of nuttige vaardigheden, dan verwelkomen we je met open armen. Neem dan contact met ons op via de website. 

6. Ieder van jullie is een van onze ambassadeurs. Praten over het project aan vrienden en familie aanmoedigen om mee te doen is de eerste steun die we nodig hebben. Als ieder van jullie een potentieel nieuw lid motiveert, hebben we er binnenkort meer dan 500! 

7. In slechts een paar maanden kunnen bepaalde situaties veranderen. Sommige mensen hebben ons verteld dat ze nu geen verbintenis kunnen aangaan, maar dat ze over een paar maanden een duidelijkere financiële situatie zullen hebben. Aarzel niet om ons een datum voor een toekomstige toezegging te geven als dit niet het juiste moment is. De kosten van het werk zullen over meerdere maanden worden gespreid en niet al het geld is  nodig om de koopakte te tekenen. Ons doel blijft om je kruidenierswinkel te openen in het 1e kwartaal van 2025: een positieve gemoedstoestand, een omgeving met een ziel, producten die zinvol zijn en een dynamisch team dat het tot leven brengt! 

Danku voor jullie inzet en lang leven EQUILIBRI ! 

Benadering van de verdeling van uw aandelen